Wikdahl.se

diagram.pngEnergikommunikation AB

Företaget, som ursprungligen hette Energiforum AB, bildades 1988. Det ägs av Gudrun och Carl-Erik Wikdahl som också är de enda anställda.

Carl-Erik arbetar inom företaget som skribent och som konsult med strategisk planering av kommunikation inom energiområdet som specialitet.

Bland kunderna finns bl.a.

  • Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU)
  • Svensk Energi
  • Vattenfall
  • Statens Kärnkraftinspektion
  • Svenskt Näringsliv

Coyright 2011 wikdahl.se